Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 405
Moge - More

 

S. V. Mogensens Vognfabrik.

Grundl. d. 1. maj 1873 af N. Carlsen (d. 1912).

Overtaget d. 1. maj 1910 af S. V. Mogensen (f. 1885).

Adresse: Nørregade 49, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mohn's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1872 af Wil­liam Waldemar Mohn (f. 1848).

Indehaver (si­den 1941): G. A. Stormlund (f. 1905).

Adresse: Store Kongensgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mohr & Co., bogtrykkeri.

Grundl. d. 6. nov. 1900 af redaktør Jean F. A. Mohr (f. 1842, d. 1918) og C. F. Ingvorsen (f. 1868, d. 1931).

In­dehaver (siden 1931): K. F. Nielsen (f. 1892).

Adresse: Hermodsgade 3, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Moldow, grossererforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1910 af Georg Moldow (f. 1884), som fremdeles er forretningens indehaver.

Firmaet handler fortrinsvis med sygeplejeartikler og farmaceutiske utensilier samt bastbånd og juleartikler for bog- og papirhandlere.

Adresse: Sølvgade ID, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Moldt's Bog- og Papirhandel.

Grundl. d. 18. nov. 1879 af daværende redaktør af Dyb­bøl Posten Johs. Moldt (f. 1835, d. 1906).

Inde­haver (siden 1912): Anna Schmidt (f. 1881).

Adresse: Jernbanegade 20, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gustav Molin & Søn, elektrisk lysinstallations­forretning.

Grundl. d. 28. aug. 1899 af Gustav Molin (f. 1870, d. 1949).

Indehaver (siden 1947): Egon Molin (f. 1895).

Adresse: Helligkorsgade 15, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Molter & Andersen, snedkerforretning.

Grundl. d. 7. marts 1865 af I. H. Molter (d. 1899).

In­dehaver siden 1923: A. Andersen (f. 1892).

Adresse: Nyhavn 42 D, Kbhvn. K.

 

Moltrup's Eftf. ved Fru Edith Høymark, lege­tøjsforretning.

Grundl. d. 22. okt. 1870 af L. P. Moltrup (f. 1842, d. 1919).

Indehaver siden 1940: grundlæggerens sønnedatter fru Edith Høymark.

Adresse: Jyllandsgade 10, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Momme & Secher's Eftf., købmandsfor­retning, kolonial en gros.

Grundl. d. 15. juli 1856 af konsul C. J. Momme (f. 1831).

I 1878 indtrådte svigersønnen, Th. Secher (f. 1853) i forretningen, og i 1895 blev han eneindehaver ved konsul Mommes udtræden.

I 1913 over­drog han forretningen til sine sønner, Christi­an Momme Secher (f. 1879) og Otto Momme Secher (f. 1887). Sidstnævnte udtrådte i 1928 og førstnævnte fortsatte forretningen alene indtil d. 1. febr. 1950, hvor den overtoges af den nuværende indehaver, Erik Momme Se­cher (f. 1919).

Adresse: øster gade 20 A, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Monies & Andersen's Eftf., ingeniør- og en­treprenørforretning.

Grundl. i 1889 af ingeniø­rerne Charles Monies (d. 1897) og J. C. An­dersen (f. 1857, d. 1936).

Den nuværende inde­haver, K. K. L. Simonsen (f. 1891), overtog firmaet i 1936.

Adresse: Frederiksborggade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. S. Monies, vekselererfirma.

Grundl. d. 5. okt. 1892 af I. S. Monies (f. 1864, d. 1922).

Denne optog i 1919 sin søn, Kaj Monies (f. 1892), som medindehaver, som efter faderens død fortsatte firmaet som eneindehaver, til han i 1940 optog firmaets mangeårige proku­rist, D. Marck-Jensen (f. 1880), som medinde­haver.

Adresse: Vesterbrogade 2 E, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Monopol ved K. F. Aaderup, herreekviperings­forretning.

Grundl. ca. 1910 af J. Larsen.

In­dehaver (siden 1924): K. F. Aaderup (f. 1885).

Adresse: Mellemgade 1, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Monopol ved Arnold Jensen, herreekviperings­forretning.

Grundl. i 1895 af L. Bigler; over­taget d. 1. febr. 1904 af A. C. Jensen (f. 1880).

Adresse: Adelgade 10, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Monopol Herreekvipering ved Johs. F. C. Lar­sen.

Grundl. i 1892 af købmand Jeppesen.

In­dehaver (siden 1903): Johs. Larsen (f. 1870).

Adresse: Overgade 11, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Monrad & Søn, fanefabrik.

Grundl. i 1887 af C. J. Monrad (f. 1856, d. 1931).

Indehaver (siden 1931): sønnen, Jacob Monrad (f. 1884).

Adresse: Strandvej 141, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Monterossis Bureau A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1904 af Francois Monterossi (d. 1940).

I 1940 om­dannet til aktieselskab med grundlæggerens enke, fru Anny Monterossi som direktør.

Adresse: Industrihuset, Gothersgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. G. Monti, frisørforretning.

Grundl. d. 1. maj 1865 af I. G. Monti (f. 1840, d. 1914).

Siden 1. maj 1905 er sønnen, I. G. Monti (f. 1879) inde­haver af forretningen.

Adresse: Store Kongensgade 68, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. L. Moosdorf, metaltrådvarefabrik.

Grundl. d. 9. juli 1888 af J. L. Moosdorf (f. 1860, d. 1931); efter dennes død overtaget af hans datter, Agnes Moosdorf (f. 1890) og søn C. G. Moosdorf (f. 1898); i 1940 overtog sidstnævn­te firmaet som eneindehaver.

Adresse: Niels Ebbesens Gade 11, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. MORESCO, A/S

En gros Forretning i Danekonfektion og Pelsværk. Den 16. April 1856 åbnede Jacob H. Moresco (f. 1828, d. 1906) en Detailforretning med Dame- og Børneoverstykker samt Modepynt på Amagertorv 13.

I 1864 udvidedes den med en groa Forretning på Østergade 24.

I 1892 oprettedes Aktiebolaget Moresco i Malmø og i 1897 A/S Moresco i Kristiania.

I 1900 overgik Hovedvirksomheden til et A/S.

Adresse: Østergade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Moresco A/S, en gros forretning i dame­konfektion og pelsværk.

Den 16. april 1856 åbnede Jacob H. Moresco (f. 2. maj 1828, d. 29. okt. 1906), senere etatsråd, en detailfor­retning med dame- og børneoverstykker samt modepynt på Amagertorv 13.

I 1864 udvide­des den med en gros forretning på Amager­torv 14, og i 1882 flyttedes virksomheden til Østergade 24.

I 1892 oprettedes Aktiebolaget Moresco i Malmö og i 1897 Akts. Moresco i Kristiania.

I 1900 overgik hovedvirksomheden til et aktieselskab, for hvilket etatsråd J. H. Mo­resco var formand i bestyrelsen til sin død; derefter var grosserer C. Moresco (f. 2. juli 1863, d. 12. febr. 1940) formand til sin død.

Selskabets direktører blev ved stiftelsen: C. Moresco (til 1907) og E. Muller (til 1913).

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage