Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 406
More - Mort

 

Nuværende direktion: administrerende di­rektør Johan Moresco (f. 25. sept. 1900 - di­rektør fra 1928 og tillige bestyrelsens formand fra 1940); direktør Axel Rasmussen (f. 19. april 1892 - direktør fra 1938). Underdirek­tør: Axel Irving Jensen (f. 10. dec. 1904 ­fra 1949).

Adresse: Østergade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Mors, manufakturhandel.

Grundl. d. 21. sept. 1901 af Anders Andersen Mors.

I 1943 optoges sønnen, Anders Henrik Mors.

Adresse: Torvegade 11, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morsø Avis, dagblad og bogtrykkeri.

Grundl. d. 9. okt. 1855 af bogtrykker H. Christensen (d. 1868).

Bladet ejes fra 1. dec. 1946 af red­aktør Vald. Petersen, Svendborg Amtstidende.

Forpagter og redaktør: Valdemar Sørensen (f. 1892).

Adresse: Havnegade 11, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morsø Bank A/S.

Stiftet i 1875 af etatsråd P. Knudsen, proprietær Breinholt, jernstøber N. A. Christensen og købmand N. Baadsgaard.

Virksomheden påbegyndtes i jan. 1876.

For­mand for repræsentantskabet er gårdejer Val­demar Søndergaard, Sindbjerg. Nuværende di­rektør: P. Grupe Sørensen (f. 1896), der til­trådte i 1930.

Adresse: Algade 2, Nykøbing M.                                    

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morsø Folkeblad.

Grundl. d. 21. april 1877 af S. A. Ovesen.

I begyndelsen udgik bladet een gang ugentlig, fra 1882 som dagblad.

I 1908 overgået til et aktieselskab.

Redaktør (siden 1939): Mads Hansen (f. 1894).

Adresse: Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morsø Teglværker A/S.

Grundl. ca. 1850 af købmand H. Meulengracht, der i 1880 afhæn­dede det til farver Jørgen Sørensen.

Denne solgte det til sagfører H. Hagensen og denne til tømrermester Chr. Brandi.

I 1909 overtoges det af sagfører M. Olesen (f. 1870).

I 1918 omdannedes det til aktieselskab med denne som direktør.

I 1938 tiltrådte den nuværende direktør, O. J. Skjærbæk (f. 1897), der tillige er bestyrelsesformand; de Øvrige bestyrelses­medlemmer er købmand V. Klitgaard-Lund (f. 1890) og gårdejer Konrad Jensen (f. 1894).

Adresse: Nygade 4, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morsø Tekstilfabrik A/S.

Grundl. i 1851 som farveri af farver Isen, blev i 1879 overtaget af farver Jørgen Sørensen, der udvidede med valkeri og spinderi.

I 1897 overtoges virksom­heden af M. Mortensen (f. 1860, d. 1932) og Peder Pedersen (f. 1872, d. 1. april 1940), der samtidig udvidede bedriften til at omfatte klæ­devæveri og i 1907 oprettede et bomuldsvæ­veri.

Den 1. sept. 1939 overgik firmaet til et ak­tieselskab med Peder Pedersen og Oluf Dor­nonville de la Cour som direktører.

Efter fa­brikant P. Pedersens død i 1940 er O. Dor­nonville de la Cour enedirektør.

Aktiekapitalen er på 200.000 kr. Hovedkontor: Grønnegade 18, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mortensens Handelsgartneri.

Grundl. d. 25. marts 1897 af M. Mortensen (f. 1861, d. 1912).

Indehavere (siden 1923): sønnerne, Fr. Morten­sen (f. 1891) og Karl M. Mortensen (f. 1894).

Adresse: Dagmarsgade 39-41, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Mortensen, urtekram- og delikatesse­forretning en detail.

Grundl. d. 20. dec. 1847 af Z. L Levy (f. 1799, d. 1880).

Indehaver siden 1946: Aage Mortensen (f. 1913).

Adresse: Søndergade 7, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel Mortensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1851.

I 1863 overtaget af Peter Christensen (f. 14. juni 1834, d. 27. juli 1890), i 1884 af Chr. Hauerslev (f. 6. dec. 1860, d. 14. nov. 1921) og i 1921 af A. C. Ditlevsen (d. 1935).

I 1936 om­dannet til et aktieselskab med Aksel Morten­sen (f. 8. juli 1906) som direktør. Aktieselska­bet hævedes i 1945 og samtidig overtog nævnte Aksel Mortensen forretningen som eneindeha­ver.

Adresse: Søndergade 10, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Mortensen, bagerforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1889 af H: Brüggemann (f. 1862, d. 1943).

Indehaver (siden 1949): Axel Mortensen (f. 1883).

Adresse: Halmtorvet 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Mortensen's Eftf. ved P. Rønnest Mortensen, sejl- og flagmagerfirma.

Grundl. ca. 1876 af Fr. Petersen.

Forretningen blev i 1903 overtaget af brødrene Johannes Morten­sen og Christian Mortensen.

I 1932 blev den overtaget af P. Rønnest Mortensen (f. 1907) og K. T. Andersen (f. 1912, d. 1942). Siden 1942 er P. Rønnest Mortensen eneindehaver.

Adresse: Hestedamsgade 25, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. A. Mortensen, bogbinderi.

Grundl. d. 6. jan. 1874 af Chr. A. Mortensen (d. 1917).

Nuvæ­rende indehavere: H. J. A. Sieling (f. 1878) og H. N. A. J. Larsen (f. 1882).

Adresse: Løvstræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chas. Mortensen, sejl-, flag- og kompasmager­firma.

Grundl. d. 12. sept. 1860 af L. Andresen (f. 1834 i Nakskov, d. 1912) og d. 1. juli 1912 overtaget af Chas. Mor­tensen, R. af Dbg. (f. 16. sept. 1882).

Virk­somheden havde fra sin start til 1949 domicil i Karolinegade nr. 14; i 1949 flyttedes den til egen ejendom på den nuværende adresse.

 

L. Andresen

 

Chas. Mortensen har beklæd t flere tillidspo­ster indenfor sin bran­che og har bl. a. i en

lang årrække været formand for Dansk Sejlmagermesterforening for Provinsen og formand for Randers Mari­neforening samt medlem af Marineforeningens hovedbestyrelse.

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage