Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 407
Mort - Mort
 

 I 1947 blev sønnen, Kay Rønnest Mortensen, optaget i firmaet som associé.

 

        
     Chas. Mortensen           Kay Rønnest Mortensen

 

Firmaet har igennem årene haft leverancer til den danske hær; som speciale fremstilles cirkustelte.

Adresse: Vestergade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Mortensen, blomsterforretning.

Grundl. i 1876 af F. Mortensen (f. 1849, d. 1942) og i 1904 overtaget af sønnen, F. Mortensen (f. 1880), der stadig er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Østergade 6, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Mortensen's Eftf., E. Møller, ur- og furni­turehandel.

Grundl. i 1876 af Geltzer og Stil­hof på Gammel Strand nr. 32.

I 1878 blev for­retningen overtaget af H. Mortensen (f. 1850, d. 1911) og i nov. 1911 af den nuværende in­dehaver, E. Møller (f. 1864).

I 1937 flyttedes forretningen til den nuværende adresse.

Adresse: Kompagnistræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Mortensen & Søn, herreekviperingshandel.

Grundl. d. 17. april 1876 af Hans Mortensen (f. 1848, d. 1908).

Denne optog i 1907 sin søn, Marius Mortensen, som medindehaver. Nuvæ­rende indehavere: fru Anna Mortensen (f. 1881) og Hans Mortensen (f. 1913).

Adresse: Storgade 40, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Mortensen, mæglerforretning.

Grundl. d. 23. okt. 1876 af Julius Mortensen (f. 3. aug. 1848, d. 17. juli 1913).

 

        
       
Julius Mortensen             J. W. Brøchner-Mortensen

 

 

I 1913 overtoges for­retningen af grundlæggerens søn, konsul J. W.

Brøchner-Mortensen (f. 1. okt. 1879, d. 6. april 1947), der havde været ansat i firmaet fra 1901.

I 1945 optog sidstnævn­te sin søn, Poul Brøch­ner-Mortensen (f. 1911) som medindehaver; den­ne er siden J. W. Brøch­ner-Mortensens død i 1947 eneindehaver af firmaet.

 

Poul Brøchner-Mortensen

 

Forretningen er grund­lagt som vare- og skibs­mæglerforretning; i 1891 blev Julius Mortensen kgl. vejer og måler; J. W. Brøchner-Mortensen blev kgl. vejer og måler i 1913 og britisk vicekonsul i 1924.

Den nuværende indehaver blev kgl. vejer og måler i 1947.

Adresse: Prinsessegade 95, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Mortensen & Co. A/S, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 4. april 1885 af Julius Morten­sen (f. 1855, d. 1924), som drev forretningen til sin død, fra 1920 med A. H. V. Cohen (f. 1874, d. 1929) som medindehaver.

Denne var eneindehaver fra 1924 til sin død.

I 1929 over­toges firmaet af C. Holmen (f. 17. jan. 1888) og V. Jacobsen (f. 1897, d. 1943); C. Holmen var eneindehaver fra 1943 indtil firmaet pr. 31. dec. 1949 omdannedes til aktieselskab med nævnte C. Holmen som direktør.

I 1906 stif­tede Julius Mortensen Holbæk Kafferisteri og i 1910 Holbæk Vin-Import. C. Holmen var og­så indehaver af disse firmaer fra 1943 og indtil de ligeledes pr. 31. dec. 1949 omdannedes til aktieselskaber.

Adresse: Bysøstræde, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. H. Mortensen & Co., kaffeimportforretning.

Grundl. i 1897 af L. H. Mortensen (f. 1873), der i 1944 optog K. B. Tønnersen (f. 1910) som medindehaver.

Adresse: Nørregade 12, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Mortensen, bagerforretning.

Grundl. d. 24. april 1890 af Niels Mortensen (f. 1864, d. 1924); i 1919 indtrådte sønnen, L. P. Morten­sen (f. 22. marts 1891), i forretningen og overtog den d. 19. aug. 1920.

Adresse: Nørregade 26, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Max Mortensen & Co. A/S, manufakturvarer en gros.

Grundl. d. 6. sept. 1899 af Max Mor­tensen (f. 1868), som i 1918 afstod forretnin­gen. Fra 1918 til 1945 var P. Chr. Petersen (f. 1881, d. 1945) indehaver.

I 1946 blev fir­maet omdannet til et aktieselskab med en ak­tiekapital på 30,000 kr. Bestyrelsen består af selskabets direktør, Aa. Chr. Hansen (f. 1897), fru Ellen Hansen og fru Karen Jør­gensen.

Adresse: Store Gråbrødrestræde 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage