Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 415
Møll - Møll
 

 

C. B. MØLLER & Co.

Cigarfabrik, er grundlagt 1844, overtoges 1884 af C. B. Møller (d. 1887) og Th. E. Heuser (f. 1859). Før 1884 var Schrøder Indehaver.

Adresse: Admiralgade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. B. Møller & Co., tobaksfirma en gros & en detail, import og eksport.

Grundl. i 1844 af L. N. Schrøder, efter hvem sønnen, Olaf Schrø­der, fortsatte virksomheden.

I 1884 overtoges den af C. B. Møller (d. 1887) og Th. E. Heuser (f. 1859, d. 1911). Efter sidstnævntes død over­toges firmaet af O. M. Frørup (f. 1871, d. 1922), efter hvis død S. H. Cloos (f. 1883) og C. Henriksen (f. 1878) overtog firmaet.

Hovedkontor og en gros afdeling: Chr. d. 9. Gade 5, Kbhvn. K.

Detailudsalg: Østergade 1, Kbhvn. K. og Østerbrogade 27, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Møller, bageri.

Grundl. d. 8. august 1886 af H. F. Strøh (f. 1858, d. 1906).

Indehaver (siden 1946): Chr. Møller (L 1908).

Adresse: Nygade 7, Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. MØLLER

Fabrik for Olietøj m.m., er grundlagt 1. April 1855 af Chr. Møller (f. 1830), der i 1908 overdrog den til Holger Beck (f. 1871).

Adresse: Amaliegade 43, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Møller's Eftf., fabrik for olietøj, presen­ninger m. m.

Grundl. d. 10. maj 1855 af Jens Chr. Møller (f. 1830, d. 1915).

Indehaver (si­den 1941): E. T. L. Didrichsen (f. 1904).

Adresse: Amaliegade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. L. Møller's Enke, linieranstalt.

Grundl. d. 10. nov. 1868 af Christian Ludovico Møller (f. 1836, d. 1884), efter hvis død virksomheden fortsattes af enken, fru Mathilde Møller; fra 1902 med sønnen, Hjalmar Møller (f. 1880), som bestyrer; i 1918 overtog Hj. Møller fir­maet som eneindehaver.

Adresse: Holbergsgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. S. Møller, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. juli 1863 af C. S. Møller (f. 1834, d. 1909).

I 1909 overtaget af Søren Møller (f. 1870) og i 1950 af Willy Gersböll (f. 1920).

Adresse: Sct. Laurentiivej 87, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Møllers Eftf., manufakturforretning en gros.

Grundl. i 1884 af E. Møller.

Den nuværende indehaver, Freddy Andersen (f. 1901), blev medindehaver i 1931, eneindehaver 1949.

Adresse: Sortedam Dossering 3, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Møller, tobaksforretning.

Grundl. d. 7. jan. 1901 af Einar Møller (f. 1872), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Sølv gade 85 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Møllers Telefonfabrik, se Kristian Kirks Telefonfabriker A/S.

 

Emilius Møller, eneforhandler for Danmark af National Kasseapparater, bank- og bogholde­rimaskiner.

Firmaet blev grundlagt i året 1896 af grosserer Emilius Møller, f. 30. oktober 1862, der ledede det til sin død, 29. september 1927.

I året 1922 blev hans søn, Kaj Møller (f. 25. oktober 1891, d. 1. november 1936), optaget som medindehaver.

Efter Emilius Møllers død fortsattes firmaet af Kaj Møller og dennes broder, Stig Møller (f. 11. marts 1896).

I 1935 udtrådte Kaj Møller, og firmaet blev fortsat af den nuværende indehaver, Stig Møller.

Firmaet har foruden sine salgsafdelinger værksteder for samling og reparation,

kliché-, snedker- og malerværksteder samt en papir­rullefabrik.

Filialer er oprettet i Århus, Odense og Aal­borg.

Firmaet beskæftiger 175 mennesker.

Adresse: Vimmelskaftet 38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erik Møllers Efterfølgere, vekselerer- og ban­kietforretning.

Grundl. i 1879 af Erik Møller (f. 1853, d. 1934).

I 1920 overtaget af Axel Jervig (f. 1885), der har været knyttet til fir­maet siden 1902. I 1945 optoges som medinde­haver Elix Mortensen (f. 1890), der har været knyttet til firmaet siden 1916.

Adresse: Højbro Plads 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Møller, snedkerværksted.

Grundl. i 1885 af Th. Stoere.

Indehaver (siden 1930): F. Møller (f. 1894).

Adresse: Valkendorffsgade 13. Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Møller's Konditori.

Grundl. i 1855 af C. O. Larsen (f. 1822).

I 1900 overtaget af F. MØI­. ler (f. 1875), der i 1932 optog sin søn, Hauch Møller (f. 1903) som medindehaver.

Adresse: Stengade 39, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gert Møller's Eftf. v. S. V. Pedersen, gartneri.

Grundl. d. 1. maj 1879 af Chresten Damgaard Møller (f. 1849, d. 1905).

Indehaver siden 1945: S. V. Pedersen (f. 1918).

Adresse: Frederiksdal Allé 1, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Møller, vekselerer- og bankierfirma.

Grundl. d. 3. april 1895 af vekselerer H. C. Møller (f. 1866, d. 1938).

Indehaver siden 1938: vekselerer Henry Hansen (f. 1892).

Adresse: Ved Stranden 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Møller's Sæbefabrik og Oliemølle A/S.

 

 

H. C. Møller's Sæbefabrik og Oliemølle

 

 Grundl. d. 1. juli 1829 af Claus Møller. (f 1780, d. 1841).

I 1841 overtog sønnen, H. C. Møller (f. 1817, d. 1887) virksomheden, der

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage