Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 416
Møll - Møll
 

i 1887 gik videre til dennes svigersøn, Chr. Kjærtinge (f. 1835, d. 1912). Virksomheden omdannedes i 1895 til et aktieselskab med sidstnævntes søn, H. W. Kjærtinge (f. 1868, d. 1931), som direktør.

Efter dennes død til­trådte selskabets nuværende direktør, konsul G. A. K. Nielsen (f. 5. dec. 1885).

Prokurist siden 1947: Henry Jürgensen (f. 26. maj 1904).

Bestyrelsen består af direktør N. A. Peder­sen (f. 1876), der er formand, bankdirektør Christian D. A. Andersen (f. 1878) og fabri­kant, konsul Ludvig Wohlert (f. 1889).

Adresse: Frederiksgade 53, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Chr. Møller, sadelmageriartikler.

Grundl. i 1881 i Ribe af H. Chr. Møller (f. 1855, d. 1928); den 20. april 1901 flyttedes forretningen til Århus.

I 1928 overtaget af enken, fru D. K. M. Møller og i 1945 af sønnerne, C. Møller (f. 1892), A. P. Møller (f. 1894) og T. V. Møller (f. 1896).

Adresse: Fredens Torv 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Møller ved Chr. Møller, manufakturfor­retning.

Grundl. d. 1. april 1895 af Hans Peder Møller (f. 1866, d. 1939).

Den 1. april 1940 overtaget af Chr. Møller (f. 1907).

Adresse: Jyllandsgade 3, Skørping.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. P. Møller, købmandsforretning.

Grundl. i 1743 af Niels Poulsen (f. 1690, d. 1762).

Inde­haver (siden 1931): I. P. Møller (f. 1896).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. P. Møller, købmandsforretning.

Grundl. d. 28. april 1870 af Fr. Petersen (f. 1844, d. 1892).

Indehaver (siden 1921): I. P. Møller (f. 1885).

Adresse: Adelgade, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Chr. Møller & Co. A/S.

Trikotagefabrik og trikotage en gros.

Grundl. d. 6. nov. 1883 af J. Chr. Møller (f. 8. aug. 1858, d. 30 aug. 1945).

 

     

J. Chr. Møller         P. V. Rasmussen

 

Den 1. jan. 1914 omdannet til et interessentsel­skab under firmanavnet J. Chr. Møller & Co. I 1924 overgik firmaet til et aktieselskab. Ak­tiekapitalen er 300.000 kr.

Bestyrelsen består af selskabets direktør (si­den 1938) P. V. Rasmussen (f. 1896),

                                                                                               

 


A/S J. Chr. Møller & Co.’s Trikotagefabrik

 

 

højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883) og repræsentant J. C. M. Jensen (f. 1878).

Adresse: Sankt Pauls Gade 25, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. E. MØLLER´s ENKE & Co.

Isenkramforretning en gros, er grundlagt 1810 af Johan Erich Møller (f. 1782?, d. 1825), hvis Enke, Cornelia Sofie Møller, f. Raagaard (f. 1784, d. 1842), fortsatte Forretningen til 1831, da den overtoges af J. E. Møllers Brodersøn, Frederik Christian Møller (f. 1801, d. 1855), som i 1851 overdrog den til Anthon Thomas Faith (f. 1813, d. 1900), der i 1877 overgav Virksomheden til Edvard Theobald Christensen (f. 1837, d. 1901), og fra denne gik den i 1887 over til Brødrene Victor Albert (f. 1860) og Alfred Georg Christensen (f. 1863); de nuværende Indehavere.

Adresse: Vingaardstræde 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. E. Møller's Enke & Co. A/S, se Københavns Smergelfabrik A/S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Møllers Boghandel ved A. Dalgaard.

Grundl. i 1841 af J. J. Wagner og overtaget i 1878 af Jens S. Møller (f. 1852, d. 1920). Inde­haver (siden 1935): Ankerstjerne Dalgaard (f. 1903).

Adresse: Stengade 51, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Møller A/S, grossistforretning (sæber).

Grundl. i 1899 af Johs. C. Møller.

I 1932 om­dannet til aktieselskab med C. P. Madsen (f. 1901) som direktør.

Adresse: Helgolandsgade 1-3, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Møller, manufakturforretning.

Grundl. i 1902 af Knud Møller (f. 1871), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vestergade 54, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kristian F. Møller, boghandel, kgl. hof-leve­randør.

Grundl. d. 19. nov. 1888 af Daniel Bang.

Indehavere siden 1942: fru J. Møller og sønnen J. P. Møller (f. 1911).

Adresse: Store Torv 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage