Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 510
Ring - Ring

 

Ringkjøbing Amts Dagblad.
Grundl. d. 1. okt. 1880 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).
Nuværende indehaver: I/S De Bergske Blade. Redaktør
(siden 1917): Vilh. Nielsen (f.
1883).

Adresse: Steen Blichers Vej 5, Ringkøbing.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkøbing Amts Indkøbsforening for Foderstoffer A.m.b.A., foderstoffer en gros.
Grundl. i 1885. Direktør (siden 1919): Martin Bernhard Petersen (f. 1889).

Adresse: Stationsvej 28, Holstebro.  

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening A. m. b. A., kolonial, manufaktur og isenkram en gros.
Grundl. i 1886. Direktør (siden 1919): Martin Bernhard Petersen (f. 1889).

Adresse: Stationsvej 28, Holstebro.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkøbing Apotek.
Oprettet d. 31. okt. 1749 som filial-apotek af Løve-Apoteket i Kolding.
Efter to års
forløb
solgtes apoteket til Jacob Elias Hoffmann (f. 1717, d. 1776), der d. 19.
nov. 1751 fik bevilling til at drive Ringkøbing
Apotek.
Indehaver (siden 1948): Gerd Andersen (f. 1917).

Adresse: Bredgade 9, Ringkøbing.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkjøbing Bank A/S.
Stiftet ved generalforsamlingsbeslutning af 5. dec. 1872; begyndte sin virksomhed 1. april 1873. Direktør (siden 1919): J. Asmussen (f. 1888).

Adresse: Ringkøbing,
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkøbing Korn-, Foderstof- &
Gødningsforretning's Eftf. A/S.
Grundl. ca. 1800 af Jens Chr. Juulsgaard (f. 1778, d. 1854) som købmandsforretning, i 1886 overtoges den af Mikkel Christensen (f. 1861, d. 1902) og i 1901 af N. Birkedal.
I 1913 overtoges firmaet af et aktieselskab med T. K. J. Lindberg (f.
1887) som
direktør. Samtidig udvidedes virksomheden med en gros afdeling for korn, foderstoffer
og kunstgødning. Bestyrelsen består af direktøren, T. K. J, Lindberg, landsretssagfører J.
Dalgaard-Knudsen (f. 1895) og landsretssagfører Poul Jæger (f. 1898), Esbjerg.

Adresse: Torvet, Ringkøbing.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkøbing Landbobank A/S.
Stiftet d. 14. april 1886 på initiativ af interesserede i Ringkøbing by og opland forsamlet til et møde i Tim på opfordring af folketingsmand M. P. Christiansen, Holmsland.

Bankens første direktør var Jens Sivert Nielsen (f. 1845, d. 1914).
I 1909 blev den daglige ledelse af banken overgivet til bogholder Mikkel Mikkelsen (f. 1876, d. 1950), som blev bankens enedirektør i 1914.
I 1946 tiltrådte R. Nissen (f. 1903) som meddirektør: sidstnævnte er siden M. Mikkelsens død enedirektør for banken.

Bestyrelsen består af gårdejerne Mads Næsgaard, Chr. Enggrob Christensen og Kristian
Olesen.

Adresse: Torvet, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ringkøbing og Omegns Sparekasse.
Stiftet d. 30. dec. 1844. Direktør (siden 1939): C. J. S. Lehn (f. 1900).

Adresse: Ringkøbing.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkøbing Rugbrødsfabrik,
E. Dethlefsen.
Grundl. d. 26. sept. 1861 af J. P. Lund som bageri og konditori.
Indehaver (siden 1945): E. Dethlefsen (f. 1912).

Adresse: Vester Strandgade 10, Ringkøbing.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringkøbing Tømmerhandel, se Brødrene Trillingsgaard.

Ringkjøbing Uldspinderi & Tæppefabrik A/S.
Grundl. i 1884 af møllebygger Christiansen.
Aktieselskab 1901-23; personligt 1923-47. Atter aktieselskab fra 1947 med H. L. Hansen (f. 1877) som direktør.

Adresse: Herningvej 7, Ringkøbing,
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted
& Semler, agenturforretning.
Grundl. d. 20. sept. 1891 af Knud Peder Ringsted (f. 1866) og Eiler Sophus Semler (f. 1855). Indehaver siden 1946: Aage S. Nilsson (f. 1897), der har været knyttet til firmaet siden 1920 (fra 1932 som medindehaver).

Adresse: Nørre Farimagsgade 13, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Andelssvineslagteri.
Grundl. i 1889 som aktieselskab under navnet Ringsted og Omegns Svineslagteri.
I 1896 overtaget af Ringsted Andelssvineslagteri, stiftet d. 14. marts s. å.
Direktør (siden 1934): H. O. Hansen (f. 1895).

Adresse: Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhandel A/S.

Grundl. i 1857 af I.
Peetz (f. 1861).
Omdannet til aktieselskab i 1908. Direktør (siden 1922): A. J. Frederiksen (f. 1888).

Adresse: Næstvedvej 15, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Folketidende (venstredagblad).
Grundl. d. 2. okt. 1871 af pastor P. Chr. Zahle (f. 1825, d. 1898).
Nuværende indehaver: A/S Folketidendes Bogtrykkeri. Redaktør: Alf. Winther (f. 1897). Forretningsfører: H. Christensen (f. 1903).

Adresse: Søgade 4, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Jernstøberi &
Maskinfabrik A/S.
Grundl. i 1867 af P. Petersen (d. 1885):
I 1917 omdannedes firmaet til et aktieselskab med den nuværende direktør, S. Flamand (f. 1883), som administrerende direktør,

Adresse: Næstvedvej 5, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Læderhandel.
Grundl. i 1898 af Christian Larsen Rhedin (f. 1862, d. 1938).
I 1938 overtaget af P. L. Madsen (f. 1891).

Adresse: Nørregade 6, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Løve Apotek.
Oprettet d. 25. marts 1808 som filial-apotek af Sorø apotek. Apoteket blev selvstændigt d. 16. juli 1834 med Hans Jørgen Wengel (f. 1784, d. 1874) som apoteker.
Indehaver (siden 1931): Johan Julius Wengel (f. 1892).

Adresse: Nørregade 12, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Materialhandel, cand. pharm. F. Holm's Eftf., W. Petersen.
Grundl. i 1875.
I 1889 overtaget af cand. pharm. F. Holm
(f. 1859, d. 1932) og i 1921 af W. C. Petersen (f. 1886).

Adresse: Sankt Hans Gade 5, Ringsted.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage