Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 511
Ring - Robb 

 

Ringsted Mineralvandsfabrik.
Grundl. i 1890 af J. P. Rasmussen.
Nuværende indehaver (siden 1948, daglig leder siden 1934): Richard Hansen (f. 1910).

Adresse: Sankt Knuds Gade 16, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Møbelmagasin & Maskinsnedkeri ved J.
A. Nielsen.
Grundl. i 1790 af snedkermester Eskild Egede Jensen, som d. 9. marts 1831 afstod forretningen til snedkermester Niels Egede. (d. 1889).
Den 5. jan. 1883 overtaget af snedkermester Carl William Egede (d. 1923), som d. 24. marts 1911 afstod forretningen til den nuværende indehaver, snedkermester Jens Alfred Nielsen (f. 2. aug. 1882).

Adresse: Nørregade 11, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Vindmølle, mølleri. Møllen blev bygget i årene 1873-76.
Nuværende indehavere: Hans Marius Andersen (f. 1903) og Carl August Hansen (f. 1904).

Adresse: Køgevej 37, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Vogn- &
Karosserifabrik.
Grundl. d. 24. maj 1892 af Anders Julius Pedersen (f.
1866, d. 1932).
Den 16. okt. 1931 overtaget af sønnen, Christian Pedersen (f. 1892).

Adresse: Pileborggade 20, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Ringsted Værktøjsmagasin, Vilhelm Iversen; isenkramforretning.
Grundl. d. 5. marts 1895 af William
Fønns.
Indehaver siden 1922: Vilhelm Iversen (f. 1894).

Adresse: Sankt Hans Gade 18, Ringsted.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Risom & Nielsen,
farve- og tapethandel.
Grundl. i 1885. Indehaver siden 1913: Ove F. Risom (f. 1886).

Adresse: Langgade 4, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Harald O. Rist A/S, assuranceforretning.
Grundl. i 1884 af Harald Oscar Rist (f. 1845, d. 1914), efter hvis død forretningen videreførtes af hans enke, Augusta Ebba Rist, f. Olsen (d. 1945), der i 1916

optog Gunnar Pedersen (f. 1889, d. 1945) som medindehaver af firmaet.

 


Kongens Nytorv nr. 16

 

I 1948 omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Forretningen lå oprindelig i Vestergade nr. 27, har senere ligget i Nyhavn nr. 43, i
Store Kongensgade nr. 24 og Bredgade nr. 27, hvorfra den i 1920 flyttedes til den
nuværende adresse.

Bestyrelsen består af direktør Eric O. Anderson, Malmø (f. 1901), der er formand, direktør A. Georg Rasmussen (f. 1893) og sagfører, cand. jur. Erik Becker (f. 1895). Direktør: John Steffen sen (f. 1917).

Adresse: Kongens Ny torv 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

R. Rittmeyer,
konditori.
Grundl. i 1870 af C. V. Buchhorn.
Indehaver siden 1927: R. Rittmeyer (f. 1891).

Adresse: Store Strandstræde 9, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Ritzaus Bureau,
Dansk Telegrambureau, er grundl. d. 1. febr. 1866 af E. N. Ritzau (f. 1839, d. 1903).

Efter dennes død overgik bureauet til et interessentskab bestående af grundlæggerens
arvinger under direktion af cand. polit. V. Frederiksen (d. 1908) og cand. jur. Chr.
Gamst (d. 1923).

Grundlæggerens søn, L. Ritzau, (f. 18. jan. 1885) ansattes ved bureauet 1908, indtrådte i direktionen 1916, og er siden 1923 adm. Direktør.

1. januar 1947 overdrog familieselskabet virksomheden til et af den samlede danske dagspresse oprettet "I/S Ritzaus Bureau", der fortsætter virksomheden efter de hidtil gældende retningslinier. Interessentskabets bestyrelse består af 18 medlemmer, repræsenterende samtlige dagblade i Danmark fra alle politiske partier.
Formand for bestyrelsen er redaktør S. P. Qvist, Odense.
Administrerende direktør: L. Ritzau.

Bureauet samarbejder med en række europæiske telegrambureauer og betjener en række officielle kontorer, banker og erhvervs-virksomheder.

Adresse: Mikkelbryggersgade 3, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Harald Rix, manufakturforretning.
Grundl. d. 1. okt. 1891 af Harald Rix (f. 9. april 1864, d. 1921), efter hvem enken, fru M. Rix, videreførte forretningen indtil jan. 1940, da den overtoges af sønnen, den nuværende indehaver, Kaj Rix (f. 5. dec. 1904).

Under forretningens vækst gennem årene er foretaget flere store udvidelser, således i 1904, i 1916, i 1933 og sidst i 1939.

Adresse: Søndergade 2, Horsens.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aug. Rixen
& Søn, kobbersmedeforretning, skibsudstyr.
Grundl. d. 1. april 1879 af Aug. Rixen (f. 1851, d. 1937).
I 1937 overtaget af sønnen, Hans Rixen (f. 1881).

Adresse: Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roar & Roskilde Bryggeri.
Oprettet i 1916 af Th. Langrenter (f. 1858, d. 1937) ved overtagelse, af de ældre firmaer: F. R. Frederiksen's Bryggeri (grundl. i 1863 af P. Chr. Frederiksen (f. 1824, d. 1896) og P. Nielsen &
Co., Emil Breyn, bryggeri og malteri (grundl, i 1824 at P. Nielsen (d. 1859)).
Nuværende indehaver: S. Jokumsen (f. 1890).

Adresse: Københavnsvej 26, Roskilde.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

R. A. Robbert.
Firmaet grundlagdes d. 1. april 1900 af grosserer R. A. Robbert, R. af Dbg. (f.
1873), der fremdeles er dets indehaver.
Firmaet driver rederi- og befragtningsforretning og repræsenterer en række udenlandske huse indenfor skibsfarts-branchen, navnlig store 
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage