Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 532
Schn - Scho 

 

1913) og i 1913 af dennes søn, Detlev Frederik Schnack (f. 1878, d. 1947).

Den 1. aug. 1939 blev sønnen, Hugo Detlev Frederik Schnack (f. 20. sept. 1905), optaget i firmaet som medindehaver. Efter faderens død har han overtaget firmaet som eneindehaver.

Adresse: Nyhavn 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. Schneevoigt, maskinfabrik.

Grundl. d. 15. juni 1852 af R. Schneevoigt (f. 1822, d. 1869).
Indehaver siden 1943: fru Karen Schneevoigt (f. 1882) med sønnen Frantz Schneevoigt (f.1918) som daglig leder.

Adresse: Jyllandsgade 23, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. L. E. SCHNEIDER´s SØN

Papirhandlerfirma, er grundlagt 1848 af Carl Laur. Emil Schneider (f. 1823, d. 1898); Forretningen gik over til Sønnen, Emil August Schneider.

Adresse: Nørregade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. Chr. Schneider, kobbersmede-, gas- og vand- mesterforretning.

Grundl. ca. 1760 af Bendix Møller.

I 1914 overtaget af H. Chr. Schneider (f. 1885).

Adresse: Møllergade 21, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Schneider & Søn, sadelmagerforretning.
Grundl. d. 2. april 1894 af Jens Johan Schneider (f. 29. okt. 1853, d. 5. april 1935).

Den 24. juli 1919 indtrådte sønnen, Jens Johan Schneider (f. 7. sept. 1891), som medindehaver af firmaet, som han ved faderens død overtog som eneindehaver.

Adresse: Nygade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Rudolph Schoch, isenkramforretning.

Grundl. d. 16. april 1894 af R. Chr. Schoch (d. 1916).
Indehaver siden 1916: H. Th. Nielsen (f. 1880).

Adresse: Søndergade 11, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schou's Bog- & Papirhandel.

Grundl. i 1847 af P. Børresen.

I 1877 overtaget af J. C. F. Schou (f. 1844, d. 1913).

I 1907 blev forretningen overtaget af Carl Gustav Dohm Schou (f. 1877, d. 1942). Sønnen, Flemming Dohm Schou (f. 1907, d. 1946) indtrådte i 1941 som medindehaver. Efter faderens død fortsatte denne forretningen som eneindehaver til sin død, hvorefter forretningen videreføres af enken, fru Erna Schou (f. 31. jan. 1906) som eneindehaver.

Adresse: Torvegade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schou's Hotel.

Grundl. før år 1900. Indehaver (fra 18. juli 1950): enkefru Emma Breinholt Schou (f. 1896).

Adresse: Kellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schou & Stjernholm, grosserer- og børstenbinderforretning.

Grundl. i 1859 som børstenbinderforretning af W. Vogelsang.

Indehaver siden 1904: P. Schou (f. 1878).

Adresse: Antonigade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. L. SCHOU

Glarmesterfirma. Denne Forretning siger at stamme fra Midten af det 17. Århundrede. Dens Indehavere kan opgives fra c. 1770, nemlig Peter Lund fra c. 1770 til sin Død 1790 (der findes Værktøj købt af denne og stemplet 1787); Martin Nordquist, 1790 – 1797; Poul Johan Dahlin, 1797 – 1832; dennes Enke, 1832 – 1834; Martin Nordquist (søn af ovennævnte Nordquist), 1834 – 1863; dennes Enke, 1863 – 1880; derefter den nuværende Indehaver A. I. Schou, der havde været Bestyrer fra 1860.

Adresse: ÅlborgKilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. L. Schou's Eftf., glarmesterfirma.

Denne forretning formenes grundl. i midten af det 17. århundrede.

Dens indehavere kan opgives fra ca. 1770, nemlig Peter Lund fra ca. 1770 til sin død i 1790.

Indehaver (siden 1924): Aug. Thomsen (f. 1890).

Adresse: Algade 35, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Albert Schou jun.'s Eftf., fotografisk atelier.
Grundl. i 1862 af Johan Hassel.

I 1872 blev forretningen overtaget af Albert Schou (f. 1849, d. 1900).

Denne overdrog i 1898 forretningen til sønnen, Max Schou jun. (f. 1878, d. 1944).

I 1944 overtoges forretningen af frøken Anna Jørgensen (f. 9. dec. 1892).

Adresse: Frederiksborggade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Axel Schou A/S, fabrikation af og en groshandel med elektriske artikler.

Grundl. d. 15. febr. 1903 af Axel Schou (f. 1875).

Omdannet til et aktieselskab i 1919.

Nuværende direktion: P. E. Mikkelsen (f. 1890) og P. Selig (f. 1906).

Adresse: Industrigården. Strandlodsvej 2 A, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Schous Fabriker A/S, se næste side.

 

fh, C. & J. Schou's Eftf., Knud Eriksen, købmandsforretning.

I 1795 indrettedes i den gamle ejendom på Østergade nr. 19, nu kaldet "Schous gård", en købmandsforretning.

Nuværende indehaver: Knud Eriksen (f. 1895).

Adresse: Østergade 19, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Emil Schou's Eftf., grossererforretning, manufakturhandel.

Grundl. d. 12. juni 1883 af Emil Schou (f. 1853, d. 1941); derefter overtaget af
G. Chr. Lund (f. 1879).

Adresse: Ny Østergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hjalmar Schou, konfektionering af sengelinned.

Grundl. i 1896 i Vester gade af Hjalmar Schou (f. 1866, d. 1943).

Nuværende indehaver: Olga Schou.

Adresse: Nyhavn 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ove Schou's Eftf. ved E. Stolt Rasmussen, farve- og tapethandel.

Grundl. d. 31. marts 1909 af Ove Schou (f. 1877, d. 1949).

I 1947 overtaget af Erik Stolt Rasmussen (f. 1907).

Adresse: Sønder gade 20, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Schou, skibshandel.

Grundl. d. 12. aug. 1862 af Johan Pohlmann Thorsøe (d. 1899).

I 1880 overtaget af Peter Schou (d. 1913).

Indehaver (siden 1947): fru Fanny Schou (f. 1903).

Adresse: Havnegade 10, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Schou & Co.'s Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 15. aug. 1840 af N. W. Bastrup (f. 1817 i Rødding ved Viborg, d. 1876). Forretningen er grundlagt som almindelig købmands- og manufakturforretning i Låsbygade.

I 1854 afstod han manufakturafdelingen til senere justitsråd      C. Nielsen (f. 1828, d. 1908).

Efter N. W. Bastrups død i 1876 overtog hans svigersøn, M. R. Borch (d. 1895)

(yngste søn


 

A/S P. Schou & Co.'s Trælnsthandel

 

[P. Schou & Co's, Trælasthandel fortsættes side 534]

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage