Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 533
 

C. SCHOUS FABRIKER A/S

 

 

Grundlagt i 1859 i Nørresundby af Jens Christian Schou (f. 1836, d. 1900) som blandet
købmands- og fabriksvirksomhed (kemisk fabrikation).

I 1888 flyttedes virksomheden til København, hvor J. C. Schou udvidede fabrikationen til også at omfatte fremstilling af toilet- og husholdnings- sæber.

Efter fabrikant Jens Christian Schous død i 1900 fortsattes forretningen af hans enke,
Caja Severine Schou, f. Bøggild (d. 1928), der i 1904 optog sine to sønner, Lauritz Kjellerup Bøggild Schou, (f. 1866, d. 1938) og Holger Schou (f. 1871, d. 1948), som medindehavere af firmaet for selv kort efter at udtræde.

Omkring år 1900 begyndte firmaet at oprette special-udsalg i provinsen og optog i
disse udsalg forhandlingen dels af egne produkter og dels af dermed beslægtede artikler.

 

 

J. C. Schou

 

I 1916 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 2.500.000 og med Lauritz
Schou som formand og Holger Schou som næstformand for bestyrelsen.

I 1922 og 1924 etableredes et intimt samarbejde med de beslægtede virksomheder

S æ b e f a b r i k e n   B l a a g a a r d   A/S og

A/S   S c h r e i b e r   &   C a r l  P e t e r s e n   j r s.   F a b r i k e r.

Begge disse selskaber er i 1939 trådt i likvidation for helt at indgå under C. Schous

Fabriker.

I maj 1934 blev aktiekapitalen udvidet til kr. 3.750.000.

Selskabet driver i dag følgende fabrikationer: sæbe, soda, vaskepulver og andre rengøringsartikler, kemisk-tekniske artikler - herunder skosværte og bonevoks, stearinlys, parfumeri og kosmetik.

I tidens løb har firmaet stiftet flere datterselskaber, i hvilke hovedselskabet ejer hele aktiekapitalen.

Disse datterselskaber er følgende: A/S T a t o l (aktiekapital: kr. 1.000.000), der

formidler engrossalget til "Tatol"-udsalgene over hele landet.

 

F a b r ik e n  I l k a  A/S (aktiekapital: kr. 1.000.000), der formidler engrossalget til købmændene.

A/S  F a b r i k e n   I r a (aktiekapital: kr. 500.000), der driver fabrikation af børste-
trævarer og blikvarer.

 

F a b r i k e n   P l a s t i c a  A/S (aktiekapital: kr. 1.000.000), der driver fabrikation af plastic-varer, gummivarer, tekniske- og husholdningsartikler, grammofonplader, galanterivarer, toiletartikler herunder kamme og barber- blade, fodtøj samt emballage-artikler.

 

    

Laurits Schou                 Holger Schou

 

A/S  S c h o u   R a v n h o l m (aktiekapital: kr. 2.000.000), der driver fabrikation af

trikotage- og textilvarer, ler- og keramikvarer, tandbørster, svampeblegeri og lædervarer.

 

A/S  R a v n h o l m  k e m i s k e  R e n s e r i e r (aktiekapital: kr. 500.000), der driver
renseri- og farverivirksomhed.

 

A/S  R a v n h o l m  S t r ø m p e f a b r i k (aktiekapital: kr. 1.500.000), der driver fabrikation af strømper.

 

R a v n h o l m  E m a l j e v æ r k  A/S (aktiekapital: kr. 300.000), der driver fabrikation
af emaljerede husholdningsartikler m. m.

Selskabet forsyner i dag ca. 1150 udsalg landet over med varer, dels hovedparten af
produktionen fra de foran omtalte fabriks-virksomheder og dels dermed beslægtede

 

 

 

Schous Købmandsgaard i Nørresundby, opført 1865 efter byens brand

 

varer fra andre fabriker i ind- og udland.

Langt den største del af vareforsyningen i disse udsalg er dog fra egen fabrik.

Selskabet beskæftiger omkring 4000 funktionærer og arbejdere.

Selskabets ledelse består af en bestyrelse på 4 medlemmer: direktør Oluf Schou (f.1885), formand, højesteretssagfører C. L. Da.-

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage