Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 562
Spar - Spar
 

Sparekassen for Ebeltoft, By og Omegn.
Grundl. d. 28. okt. 1829. Indtil 1861 lededes sparekassen af kancelliråd, by- og herredskriver Sinding (f. 1775, d. 1861) og købmand S.A. Bang (f. 1771, d. 1862). Ved førstnævntes død indtrådte prokurator L. M. Kolding (f. 1797, d. 1879) i hans sted. Ved S. A. Bangs død indtrådte prokurator Seidelin (f. 1800, d. 1868), efter hvem L. M. Kolding blev eneleder. Han efterfulgtes i 1879 af sagfører V. Bay (f. 1834, d. 1892) og denne d. 28. okt. 1892 af overretssagfører A. P. Eykens (f. 1844, d. 1927), der havde været medlem af bestyrelsen fra
1881.
Fra d. 30. okt. 1925 bestod sparekassens direktion af J. A. H. Bredstrup (f. 1866, d. 1942) og Andreas Knudsen (f. 1851, d. 1943); sidstnævnte fratrådte d. 1. aug. 1936 som direktør.

I 1942 tiltrådte den nuværende direktion: landsretssagfører E. Skeel (f. 1892) (der var formand for tilsynsrådet 1922-42) og branddirektør Poul Nielsen (f. 1902).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Ejby og Omegn.
Grundl. d. 20. jan. 1904.

Nuværende direktion: Jørg. Pedersen, Ejby (f. 1879) (siden 1928) og L. J. Rud, Ellesø (f. 1879) (siden 1939).

Adresse: Ejby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Faxe og Omegn.

Grundl. d. 2. juni 1869 på initiativ af grev Christian Moltke, Lystrup. (f. 1833, d. 1913) og konsul C. Prip (f. 1834, d. 1915).

Direktør (siden 1947): W. R. Bay (f. 1909)

Adresse: Fakse

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn.

Grundl. d. 31. dec. 1868.

Nuværende direktion: Frede Pedersen, adm. og gårdejer Pedersen.

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Frederiksværk og Omegn.
Stiftet den 7. maj 1836.

Direktør (siden 1941): Andr. Hansen (f. 1902).

Adresse: Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Grenaa og Omegn.

Grundl. d. 30. sept. 1856 på initiativ af prokurator L. I. Lunøe (f. 1818).

Nuværende direktion: konsul, landsretssagfører A. E. Neergaard (f. 1891),
adm. direktør, proprietær H. Lunøe, Enslevgaard (f. 1880)
og købmand H. A. Ehrenreich (f. 1875).

Adresse: Storegade 6, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Haderslev Byes Omegn.

Stiftet d. 20. okt. 1856 af herredsfoged i Haderslev, kancelliråd Peter Alexander Cæsilius
Heide (f. 1822), efter 1864 byfoged og politimester i Odense; sognepræst i Vonsbæk, stænderdeputeret Peter Christian Daniel Møller (f. 1816),

gårdejer, stænderdeputeret Hans Nissen, Hammelev (f. 1788);

gårdejer, stænderdeputeret Nis Lorenzen, Lilholt i Halk Sogn (f. 1794);

amtsforvalter, stænderdeputeret Laurids Skau, Haderslev (f. 1817);

gårdejer, stænderdeputeret, virkelig kammerråd Christen Hansen Juhl (f. 1806);

gårdejer, sognefoged i Vonsbæk Christen Hansen Østergaard (f. 1808) og

købmand Andreas J. Bergstedt, Haderslev.

Sparekassens tilsynsråd består nu af rentier Jes From, Rørkjær, Haderslev, der er formand,

rentier Martin Wiuff, Sillerupgaard, der er næstformand,

installatør Valdemar Christensen, Haderslev,

gårdejer E. B. Jacobsen, Hyrupdal, Øsby,

bageribestyrer O. G. Jensen, Haderslev, valgt af handelsministeriet, gårdejer
Marius Iversen, Nustrupgaard og konsulent Fr. Nielsen, Haderslev.

I 1919 tiltrådte Peter Grau (f. 1873) som direktør. Han fratrådte i 1949 og afløstes af P. Banke Jørgensen (f. 1904) og H. Bækager Petersen (f. 1910).

Adresse: Nørregade 21, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn (Haslev Sparekasse).

Grundl. d. 12. juli 1882 på initiativ af godsforvalter Permin, Statafgaard (f. 1849, d. 1912).

Bestyrelsen består af et tilsynsråd: lensgreve Christian Moltke, Bregentved, der er
formand, proprietær J. V. J. Birch, der er næstformand,

fabrikant Johs. Johannessen, overretssagfører N. I. Heje Jespersen,

forpagter E. Andersen, godsforvalter Johs. Holt og dommer A. Dam-Krogh samt direktionen: direktør K. J. Jensen (f. 1895), der har været sparekassens direktør siden 1934.

Adresse: Jernbanegade 17, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Helsingør og Omegn.

Oprettet d. 1. okt. 1829 med etatsråd, borgmester J. A. Stenfeldt som formand for bestyrelsen.

Nuværende direktør: H. F. V. Olsen (f. 1888).

Adresse: Stengade. Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Hjørring By og Omegn.

Stiftet d. 11. sept. 1844.

Tilsynsrådets formand: amtmand K. Friis Jespersen.

Direktion: Evald Grønbech (f. 1907).

Adresse: Østergade 8, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn.
Grundl. d. 8. marts 1851 af læge F. F. Ulrich (f. 1818).

Bestyrelsen består af et tilsynsråd: Anton Nielsen, R. af Dbg., der er formand,

Kr. Olsen, der er næstformand, O. E. Jensen, N. Chr. J. Bøgh,

M. N. Lynnerup, J. Kr. Pedersen og H. P. Dahl samt en direktion: Jens Jensen
(f. 1883) og (siden 1. juni 1950) E. Østergaard (f. 1906), der er adm. direktør.

Adresse: Torvet, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn.

Stiftet den 11. november 1854 på initiativ af universitets forvalter H. Borgen.
Sparekassens virksomhed begyndte den 18. november samme år.

Den første, der beklædte stillingen som kasserer og bogholder, var universitetsforvalter

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage